Biz Kimiz!

HAKKIBUDAKOĞLU MİMARLIK 2016 yılında Erzurum’da kuruldu.

Tamamlamış olduğu çok sayıdaki yurt içi projede, Mimari, İç Mimari, Taahhüt ve diğer ilgili Mühendislik bilimlerini bir bütün olarak değerlendiren HAKKIBUDAKOĞLU Mimarlık’ın çalışmaları, tasarım, disiplinler arası koordinasyon, bütçe ve iş programı kontrolü, verimlilik esası ve en iyi Mimari kalitenin ve uygulamanın sağlanması esaslarına dayanmaktadır.

İnsanlara ve çevreye olumlu etkisi olan, yüksek verimlilikte, sağlıklı ve işlevsel binalar tasarlamayı ve uygulamalarda örnek teşkil etmeyi amaçlayan HAKKIBUDAKOĞLU Mimarlık, her proje için öncelikle işverenin hedefleri ve mevcut durumda talep edilen ve gelecekte talep edilebilecek ihtiyaç programlarını dikkate alır ve bu bilgileri çevre koşulları ve projenin çevre içerisindeki rolü ile birleştirir. Ön konsept aşamasından planlama, yapım ve tamamlanma aşamasına kadar olan tüm safhalarda, her projenin tasarımı ve kontrolünde yer alan ofis kurucuları her projenin başarısının takım çalışması ile zenginleştiğine inanarak Profesyonel ekip ve kaliteli malzeme ile sunduğu hizmetleri müşteri memnuniyeti ile birlikte ulusal ve uluslararası kabul görmüş değer ve standartlara uygun olarak optimum kaynak kullanımıyla hızlı ve zamanında teslim edilen projeler tüm tasarım fazlarına önem verildiğinin kanıtıdır.

HAKKIBUDAKOĞLU MİMARLIK, bugüne dek yurt içi Sağlık yapıları, Eğitim yapıları, Turizm yapıları, Ticari yapılar, Dini yapılar ve Konut yapıları projelerini ve Taahhüt işlerini başarı ile tamamlamıştır.